Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Draft One Pods (By Pod)

Pod Seat Name Points
12Sasanuma, Kiyoshi21
1Fukata, Takamasa21
3Maruyama, Tomohiro21
5Miyasaka, Takeshi19
6Hassaku, Jinpei18
7Mori, Katsuhiro18
4Shvartsman, Alex18
8Watanabe, Hiroshi18
22Otsubo, Yuji18
7Sasage, Hiroki18
3Higaki, Takao18
8Shimada, Masatake18
6Koji, Kazumasa18
1Sato, Shinichi18
4Mitsuhashi, Takashi18
5Morikawa, Fumiyasu18
31Nobushita, Jun18
7Nowaki, Kazumi17
6Ogami, Kenji17
5Maki, Koichiro17
8Higashino, Masayuki16
4Momose, Kazuyuki16
3Wada, Naoya16
2Ikeda, Kei16
46Fukuchi, Takahiro16
4Yoshii, Tatsuo16
5Tajiri, Satoshi16
2Yamakawa, Yoichiro16
8Kurosawa, Atsushi16
3Hoshino, Fumio16
1Doyama, Tsuyoshi15
7Watanabe, Hiroto15
57Fujita, Kenichi15
3Nakamura, Satoshi15
2Omori, Kazuki15
1Abe, Kazufumi15
4Yamamoto, Yasuhide15
6Sonoda, Naohiro15
5Fukuya, Kenji15
8Tsukamoto, Toshiki15
67Seki, Yutaka15
8Kuroda, Masashiro15
1Mori, Masaya15
3Harada, Hiroshi15
6Fujita, Tsuyoshi15
5Mano, Kenji15
2Arita, Ryuichi15
4Hidaka, Ayumi15
75Sasaki, Yusuke15
2Yamaguchi, Teruyuki15
3Furuta, Yuki15
4Wakuri, Akira15
8Iino, Ryuji15
6Komiya, Tadayoshi15
7Nonishi, Keiichiro15
1Ito, Ken15
84Okabayashi, Masanao15
6Chao, Peter15
8Yuen Weng Foong, Lionel15
5Kageyama, John Taro15
3Sato, Manabu15
2Ishida, Itaru15
7Kris, Takashi15
1Hosokawa, Takanobu15


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT