Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 12 Pairings (by Player)

Player Points Opponent Points
Abe, Ryo* 19 vs. Kuchii, Hideki 19
Adachi, Takatsugu* 18 vs. Morimoto, Manabu 18
Akamatsu, Noriyuki 18 vs. Yun, Suhan 18
Anan, Go 24 vs. Nohnishi, Keiichiro 24
Ando, Nobuhiro 20 vs. Watanabe, Hiroto* 21
Chuma, Yu* 16 vs. Kamio, Satoshi 16
Doiuchi, Yasuhiro 18 vs. Nobushita, Jun* 18
Endo, Tadashi 12 vs. Okabe, Takahiro 12
Fuji, Yusuke 17 vs. Nishio, Yoshiaki 16
Fujita, Kenichi* 15 vs. Nakamura, Masato 15
Fujita, Osamu* 15 vs. Matsuki, Takashi 15
Fujita, Tsuyoshi* 21 vs. Nakamura, Shuhei* 21
Fujiwara, Yuichirou 13 vs. Otsuka, Kotaro 13
Fukata, Takamasa* 24 vs. Kushibe, Toshiki 24
Furuta, Yuki* 24 vs. Usami, Yukihiro 24
Harada, Hiroshi* 23 vs. Tsukamoto, Toshiki* 23
Hase, Akira 18 vs. Tomita, Kei 18
Hassaku, Jinpei* 18 vs. Kozakai, Yukio 18
Hata, Hirotaka* 12 vs. Hirata, Keisuke 12
Hatakeyama, Tomoya 18 vs. Mukuno, Yuji 18
Higashino, Masayuki* 21 vs. Nose, Koji* 21
Hirabayashi, Kazuya* 15 vs. Kuge, Takuro 16
Hirata, Keisuke 12 vs. Hata, Hirotaka* 12
Hirose, Daisuke 15 vs. Maruyama, Tomohiro* 15
Horino, Keita 9 * BYE *
Hoshino, Hiroaki* 19 vs. Otsubo, Yuji 19
Ikeda, Tsuyoshi 22 vs. Murata, Toshiaki 21
Ikeuchi, Kazuhiro 15 vs. Uehara, Kunihiro 15
Imura, Kazuo 18 vs. Yamakawa, Youichirou 18
Ito, Tai 12 vs. Ohsumi, Keigo 12
Kamio, Satoshi 16 vs. Chuma, Yu* 16
Kanayama, Daisuke 21 vs. Okamoto, Jin* 21
Kawamura, Akihiro 9 vs. Nakamura, Genki 9
Kawasaki, Hiroshi* 22 vs. Onoda, Michihisa* 22
Kin, Minsu* 27 vs. Mori, Masaya* 28
Komiya, Tadayoshi* 15 vs. Nishioka, Kazuya 15
Kozakai, Yukio 18 vs. Hassaku, Jinpei* 18
Kuchii, Hideki 19 vs. Abe, Ryo* 19
Kuge, Takuro 16 vs. Hirabayashi, Kazuya* 15
Kuroda, Masashiro* 24 vs. Sasakawa, Tomohide* 24
Kushibe, Toshiki 24 vs. Fukata, Takamasa* 24
Maruyama, Tomohiro* 15 vs. Hirose, Daisuke 15
Matsuki, Takashi 15 vs. Fujita, Osamu* 15
Matsuo, Goro* 27 vs. Sakai, Hideyuki* 24
Miyasaka, Takeshi* 15 vs. Shiraki, Takahiro 15
Mori, Masaya* 28 vs. Kin, Minsu* 27
Morimoto, Manabu 18 vs. Adachi, Takatsugu* 18
Morita, Masahiko* 28 vs. Yamazaki, Yudai 27
Moriyama, Dai 9 vs. Watanabe, Takeshi 6
Mukuno, Yuji 18 vs. Hatakeyama, Tomoya 18
Murata, Toshiaki 21 vs. Ikeda, Tsuyoshi 22
Nakamura, Genki 9 vs. Kawamura, Akihiro 9
Nakamura, Masato 15 vs. Fujita, Kenichi* 15
Nakamura, Satoshi* 18 vs. Shiki, Kazumasa 18
Nakamura, Shuhei* 21 vs. Fujita, Tsuyoshi* 21
Nakamura, Tomoya 9 vs. Sato, Akira 10
Nakaoka, Takayoshi 12 vs. Takao, Fumiaki 12
Nishino, Kenta 15 vs. Yuasa, Kentaro 15
Nishio, Yoshiaki 16 vs. Fuji, Yusuke 17
Nishioka, Kazuya 15 vs. Komiya, Tadayoshi* 15
Nobushita, Jun* 18 vs. Doiuchi, Yasuhiro 18
Nohnishi, Keiichiro 24 vs. Anan, Go 24
Nose, Koji* 21 vs. Higashino, Masayuki* 21
Noshiro, Kazuya 9 vs. Suzuki, Yasutomo 6
Oguri, Fumiaki 21 vs. Yamahara, Toshihisa 21
Ohsumi, Keigo 12 vs. Ito, Tai 12
Okabe, Takahiro 12 vs. Endo, Tadashi 12
Okamoto, Hiroki* 21 vs. Yamada, Yoshiharu 21
Okamoto, Jin* 21 vs. Kanayama, Daisuke 21
Okamoto, Takuya 13 vs. Sando, Masao 13
Onoda, Michihisa* 22 vs. Kawasaki, Hiroshi* 22
Otsubo, Yuji 19 vs. Hoshino, Hiroaki* 19
Otsuka, Kotaro 13 vs. Fujiwara, Yuichirou 13
Sakai, Hideyuki* 24 vs. Matsuo, Goro* 27
Sando, Masao 13 vs. Okamoto, Takuya 13
Sasakawa, Tomohide* 24 vs. Kuroda, Masashiro* 24
Sasanuma, Kiyoshi* 15 vs. Sato, Daisuke 15
Sato, Akira 10 vs. Nakamura, Tomoya 9
Sato, Daisuke 15 vs. Sasanuma, Kiyoshi* 15
Sekiguchi, Takatoshi 21 vs. Wada, Yuta 21
Shiki, Kazumasa 18 vs. Nakamura, Satoshi* 18
Shiraki, Takahiro 15 vs. Miyasaka, Takeshi* 15
Suzuki, Yasutomo 6 vs. Noshiro, Kazuya 9
Takao, Fumiaki 12 vs. Nakaoka, Takayoshi 12
Tomita, Kei 18 vs. Hase, Akira 18
Tsukamoto, Toshiki* 23 vs. Harada, Hiroshi* 23
Uehara, Kunihiro 15 vs. Ikeuchi, Kazuhiro 15
Usami, Yukihiro 24 vs. Furuta, Yuki* 24
Wada, Yuta 21 vs. Sekiguchi, Takatoshi 21
Watanabe, Hiroto* 21 vs. Ando, Nobuhiro 20
Watanabe, Takeshi 6 vs. Moriyama, Dai 9
Yamada, Yoshiharu 21 vs. Okamoto, Hiroki* 21
Yamahara, Toshihisa 21 vs. Oguri, Fumiaki 21
Yamakawa, Youichirou 18 vs. Imura, Kazuo 18
Yamazaki, Yudai 27 vs. Morita, Masahiko* 28
Yuasa, Kentaro 15 vs. Nishino, Kenta 15
Yun, Suhan 18 vs. Akamatsu, Noriyuki 18


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT