Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 7 Pairings (by Player)

Player Points Opponent Points
Abe, Kazufumi* 12 vs. Kamio, Satoshi 12
Abe, Ryo* 12 vs. Okamoto, Hiroki* 12
Adachi, Takatsugu* 12 vs. Yamada, Yoshiharu 12
Akamatsu, Noriyuki 12 vs. Shinohara, Tetsuya 12
Akimoto, Shinichi 3 vs. Toyoshima, Masashi 3
Anan, Go 15 vs. Nishioka, Kazuya 15
Ando, Kotaro* 12 vs. Fukata, Takamasa* 12
Ando, Nobuhiro 5 vs. Moriyama, Dai 6
Ando, Reiji* 15 vs. Nakamura, Satoshi* 15
Arahori, Kazuaki 9 vs. Shimada, Masatake* 9
Arita, Ryuichi* 9 vs. Hase, Akira 9
Chuma, Yu* 9 vs. Minakami, Yusuke* 9
Doi, Fumiaki 6 vs. Takano, Yasuhiro 6
Doiuchi, Yasuhiro 9 vs. Tomita, Kei 9
Doyama, Tsuyoshi* 12 vs. Tsukamoto, Toshiki* 12
Endo, Tadashi 6 vs. Ikeuchi, Kazuhiro 6
Fuji, Yusuke 7 vs. Sando, Masao 7
Fujii, Daisuke 12 vs. Nohnishi, Keiichiro 12
Fujita, Kenichi* 9 vs. Oota, Yusuke 9
Fujita, Osamu* 6 vs. Sato, Daisuke 6
Fujita, Tsuyoshi* 12 vs. Yamakawa, Youichirou 12
Fujiwara, Yuichirou 7 vs. Shiraki, Takahiro 6
Fukata, Takamasa* 12 vs. Ando, Kotaro* 12
Furuta, Yuki* 12 vs. Watanabe, Hiroto* 12
Gunji, Tomoaki 6 vs. Yuasa, Kentaro 6
Harada, Hiroshi* 14 vs. Maki, Koichiro* 14
Hase, Akira 9 vs. Arita, Ryuichi* 9
Hasegawa, Masahide 13 vs. Sekiguchi, Takatoshi 12
Hassaku, Jinpei* 15 vs. Oguri, Fumiaki 15
Hata, Hirotaka* 6 vs. Hatta, Tetsuya* 6
Hatakeyama, Tomoya 9 vs. Hirabayashi, Kazuya* 9
Hatta, Tetsuya* 6 vs. Hata, Hirotaka* 6
Higaki, Takao* 12 vs. Mitsuya, Kazuhiko 12
Higashino, Masayuki* 15 vs. Sasakawa, Tomohide* 15
Hirabayashi, Kazuya* 9 vs. Hatakeyama, Tomoya 9
Hirata, Keisuke 3 * BYE *
Hirose, Daisuke 6 vs. Ohsumi, Keigo 6
Horino, Keita 6 vs. Ito, Tai 6
Hoshino, Hiroaki* 12 vs. Kanayama, Daisuke 12
Ikeda, Tsuyoshi 12 vs. Mukuno, Yuji 12
Ikeuchi, Kazuhiro 6 vs. Endo, Tadashi 6
Imura, Kazuo 9 vs. Nose, Koji* 9
Ishida, Itaru* 9 vs. Miyasaka, Takeshi* 9
Itadani, Eisaku* 10 vs. Saito, Tomoharu* 10
Ito, Tai 6 vs. Horino, Keita 6
Iwata, Mitsuhiro 6 vs. Uehara, Kunihiro 6
Kageyama, Kiyotomo 10 vs. Kuchii, Hideki 10
Kageyama, Taro 3 vs. Sato, Akira 3
Kamio, Satoshi 12 vs. Abe, Kazufumi* 12
Kanayama, Daisuke 12 vs. Hoshino, Hiroaki* 12
Kawamura, Akihiro 3 vs. Okabe, Takahiro 3
Kawasaki, Hiroshi* 15 vs. Mori, Masaya* 15
Kin, Minsu* 18 vs. Matsuo, Goro* 18
Kojima, Mitsuhiro 8 vs. Otsubo, Yuji 7
Komiya, Tadayoshi* 6 vs. Nakaoka, Takayoshi 6
Kozakai, Yukio 6 vs. Sogabe, Ippei 6
Kuchii, Hideki 10 vs. Kageyama, Kiyotomo 10
Kuge, Takuro 9 vs. Kurasawa, Kanto* 9
Kurasawa, Kanto* 9 vs. Kuge, Takuro 9
Kuroda, Masashiro* 15 vs. Usami, Yukihiro 15
Kushibe, Toshiki 12 vs. Nakamura, Yusuke 12
Maki, Koichiro* 14 vs. Harada, Hiroshi* 14
Maruyama, Tomohiro* 9 vs. Sakai, Hideyuki* 9
Matsuki, Takashi 9 vs. Nakamura, Masato 9
Matsuo, Goro* 18 vs. Kin, Minsu* 18
Minakami, Yusuke* 9 vs. Chuma, Yu* 9
Mitsuya, Kazuhiko 12 vs. Higaki, Takao* 12
Miyasaka, Takeshi* 9 vs. Ishida, Itaru* 9
Mori, Masaya* 15 vs. Kawasaki, Hiroshi* 15
Morimoto, Manabu 9 vs. Nishino, Kenta 9
Morita, Masahiko* 15 vs. Okamoto, Jin* 15
Moriyama, Dai 6 vs. Ando, Nobuhiro 5
Morofuji, Takuma* 9 vs. Takao, Fumiaki 9
Mukuno, Yuji 12 vs. Ikeda, Tsuyoshi 12
Murase, Hiroshi 9 vs. Sasanuma, Kiyoshi* 9
Murata, Toshiaki 12 vs. Yamazaki, Yudai 12
Nagaoka, Takayuki* 4 vs. Nakamura, Tomoya 3
Nakamura, Genki 6 vs. Yamahara, Toshihisa 6
Nakamura, Masato 9 vs. Matsuki, Takashi 9
Nakamura, Satoshi* 15 vs. Ando, Reiji* 15
Nakamura, Shuhei* 9 vs. Yun, Suhan 9
Nakamura, Tomoya 3 vs. Nagaoka, Takayuki* 4
Nakamura, Yusuke 12 vs. Kushibe, Toshiki 12
Nakano, Fumiki 9 vs. Tachibana, Satoshi 9
Nakaoka, Takayoshi 6 vs. Komiya, Tadayoshi* 6
Nishino, Kenta 9 vs. Morimoto, Manabu 9
Nishio, Yoshiaki 9 vs. Otsuka, Kotaro 9
Nishioka, Kazuya 15 vs. Anan, Go 15
Niwa, Kohei 9 vs. Wada, Yuta 9
Nobushita, Jun* 9 vs. Shiki, Kazumasa 9
Nohnishi, Keiichiro 12 vs. Fujii, Daisuke 12
Nose, Koji* 9 vs. Imura, Kazuo 9
Noshiro, Kazuya 3 vs. Okamoto, Takuya 3
Oguri, Fumiaki 15 vs. Hassaku, Jinpei* 15
Ohsumi, Keigo 6 vs. Hirose, Daisuke 6
Okabe, Takahiro 3 vs. Kawamura, Akihiro 3
Okamoto, Hiroki* 12 vs. Abe, Ryo* 12
Okamoto, Jin* 15 vs. Morita, Masahiko* 15
Okamoto, Takuya 3 vs. Noshiro, Kazuya 3
Onoda, Michihisa* 10 vs. Sasaki, Yusuke 9
Oota, Yusuke 9 vs. Fujita, Kenichi* 9
Otsubo, Yuji 7 vs. Kojima, Mitsuhiro 8
Otsuka, Kotaro 9 vs. Nishio, Yoshiaki 9
Saito, Tomoharu* 10 vs. Itadani, Eisaku* 10
Saito, Tsutomu* 12 vs. Yamamoto, Nao* 12
Sakai, Hideyuki* 9 vs. Maruyama, Tomohiro* 9
Sando, Masao 7 vs. Fuji, Yusuke 7
Sasakawa, Tomohide* 15 vs. Higashino, Masayuki* 15
Sasaki, Yusuke 9 vs. Onoda, Michihisa* 10
Sasanuma, Kiyoshi* 9 vs. Murase, Hiroshi 9
Sato, Akira 3 vs. Kageyama, Taro 3
Sato, Daisuke 6 vs. Fujita, Osamu* 6
Sekiguchi, Takatoshi 12 vs. Hasegawa, Masahide 13
Shiki, Kazumasa 9 vs. Nobushita, Jun* 9
Shimada, Masatake* 9 vs. Arahori, Kazuaki 9
Shinohara, Tetsuya 12 vs. Akamatsu, Noriyuki 12
Shiraki, Takahiro 6 vs. Fujiwara, Yuichirou 7
Sogabe, Ippei 6 vs. Kozakai, Yukio 6
Suzuki, Yasutomo 3 vs. Watanabe, Takeshi 3
Tachibana, Satoshi 9 vs. Nakano, Fumiki 9
Takano, Yasuhiro 6 vs. Doi, Fumiaki 6
Takao, Fumiaki 9 vs. Morofuji, Takuma* 9
Tomita, Kei 9 vs. Doiuchi, Yasuhiro 9
Toyoshima, Masashi 3 vs. Akimoto, Shinichi 3
Tsukamoto, Toshiki* 12 vs. Doyama, Tsuyoshi* 12
Uehara, Kunihiro 6 vs. Iwata, Mitsuhiro 6
Usami, Yukihiro 15 vs. Kuroda, Masashiro* 15
Wada, Yuta 9 vs. Niwa, Kohei 9
Watanabe, Hiroto* 12 vs. Furuta, Yuki* 12
Watanabe, Takeshi 3 vs. Suzuki, Yasutomo 3
Yamada, Yoshiharu 12 vs. Adachi, Takatsugu* 12
Yamahara, Toshihisa 6 vs. Nakamura, Genki 6
Yamakawa, Youichirou 12 vs. Fujita, Tsuyoshi* 12
Yamamoto, Nao* 12 vs. Saito, Tsutomu* 12
Yamazaki, Yudai 12 vs. Murata, Toshiaki 12
Yuasa, Kentaro 6 vs. Gunji, Tomoaki 6
Yun, Suhan 9 vs. Nakamura, Shuhei* 9


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT