Japanese Language Sideboard
Archives Table of Contents Event Coverage Question Mark Facts Book Fantasy Pro Tour Links

Round 8 Pairings (by Player)

Player Points Opponent Points
Abe, Kazufumi* 15 vs. Yamazaki, Yudai 15
Abe, Ryo* 12 vs. Kamio, Satoshi 12
Adachi, Takatsugu* 12 vs. Hatakeyama, Tomoya 12
Akamatsu, Noriyuki 12 vs. Sakai, Hideyuki* 12
Akimoto, Shinichi 3 vs. Watanabe, Takeshi 3
Anan, Go 18 vs. Sasakawa, Tomohide* 18
Ando, Kotaro* 12 vs. Nakano, Fumiki 12
Ando, Nobuhiro 8 vs. Sando, Masao 7
Ando, Reiji* 15 vs. Oguri, Fumiaki 15
Arahori, Kazuaki 12 vs. Mukuno, Yuji 12
Arita, Ryuichi* 9 vs. Yamahara, Toshihisa 9
Chuma, Yu* 12 vs. Wada, Yuta 12
Doi, Fumiaki 6 vs. Okabe, Takahiro 6
Doiuchi, Yasuhiro 9 vs. Nakamura, Masato 9
Doyama, Tsuyoshi* 13 vs. Hoshino, Hiroaki* 12
Endo, Tadashi 9 vs. Tachibana, Satoshi 9
Fuji, Yusuke 10 vs. Miyasaka, Takeshi* 9
Fujii, Daisuke 12 vs. Morofuji, Takuma* 12
Fujita, Kenichi* 12 vs. Nakamura, Yusuke 12
Fujita, Osamu* 9 vs. Shiki, Kazumasa 9
Fujita, Tsuyoshi* 12 vs. Hase, Akira 12
Fujiwara, Yuichirou 7 vs. Nagaoka, Takayuki* 7
Fukata, Takamasa* 15 vs. Nohnishi, Keiichiro 15
Furuta, Yuki* 12 vs. Sasanuma, Kiyoshi* 12
Gunji, Tomoaki 6 vs. Hirata, Keisuke 6
Harada, Hiroshi* 17 vs. Kuroda, Masashiro* 18
Hase, Akira 12 vs. Fujita, Tsuyoshi* 12
Hasegawa, Masahide 13 vs. Maki, Koichiro* 14
Hassaku, Jinpei* 18 vs. Kin, Minsu* 18
Hata, Hirotaka* 6 vs. Moriyama, Dai 6
Hatakeyama, Tomoya 12 vs. Adachi, Takatsugu* 12
Hatta, Tetsuya* 9 vs. Komiya, Tadayoshi* 9
Higaki, Takao* 15 vs. Kushibe, Toshiki 15
Higashino, Masayuki* 15 vs. Yamada, Yoshiharu 15
Hirabayashi, Kazuya* 9 vs. Sasaki, Yusuke 9
Hirata, Keisuke 6 vs. Gunji, Tomoaki 6
Hirose, Daisuke 9 vs. Yuasa, Kentaro 9
Horino, Keita 6 vs. Sato, Daisuke 6
Hoshino, Hiroaki* 12 vs. Doyama, Tsuyoshi* 13
Ikeda, Tsuyoshi 15 vs. Watanabe, Hiroto* 15
Ikeuchi, Kazuhiro 6 vs. Nakamura, Genki 6
Imura, Kazuo 9 vs. Kozakai, Yukio 9
Ishida, Itaru* 12 vs. Mitsuya, Kazuhiko 12
Itadani, Eisaku* 13 vs. Tsukamoto, Toshiki* 13
Ito, Tai 9 vs. Takao, Fumiaki 9
Iwata, Mitsuhiro 9 vs. Yun, Suhan 9
Kageyama, Kiyotomo 13 vs. Onoda, Michihisa* 13
Kageyama, Taro 6 vs. Nakaoka, Takayoshi 6
Kamio, Satoshi 12 vs. Abe, Ryo* 12
Kanayama, Daisuke 15 vs. Yamakawa, Youichirou 15
Kawamura, Akihiro 3 vs. Nakamura, Tomoya 3
Kawasaki, Hiroshi* 15 vs. Nishioka, Kazuya 15
Kin, Minsu* 18 vs. Hassaku, Jinpei* 18
Komiya, Tadayoshi* 9 vs. Hatta, Tetsuya* 9
Kozakai, Yukio 9 vs. Imura, Kazuo 9
Kuchii, Hideki 10 vs. Nishio, Yoshiaki 10
Kuge, Takuro 12 vs. Nose, Koji* 12
Kurasawa, Kanto* 9 vs. Minakami, Yusuke* 9
Kuroda, Masashiro* 18 vs. Harada, Hiroshi* 17
Kushibe, Toshiki 15 vs. Higaki, Takao* 15
Maki, Koichiro* 14 vs. Hasegawa, Masahide 13
Maruyama, Tomohiro* 9 vs. Nishino, Kenta 9
Matsuki, Takashi 12 vs. Morimoto, Manabu 12
Matsuo, Goro* 21 vs. Morita, Masahiko* 18
Minakami, Yusuke* 9 vs. Kurasawa, Kanto* 9
Mitsuya, Kazuhiko 12 vs. Ishida, Itaru* 12
Miyasaka, Takeshi* 9 vs. Fuji, Yusuke 10
Mori, Masaya* 18 vs. Nakamura, Satoshi* 18
Morimoto, Manabu 12 vs. Matsuki, Takashi 12
Morita, Masahiko* 18 vs. Matsuo, Goro* 21
Moriyama, Dai 6 vs. Hata, Hirotaka* 6
Morofuji, Takuma* 12 vs. Fujii, Daisuke 12
Mukuno, Yuji 12 vs. Arahori, Kazuaki 12
Murase, Hiroshi 9 vs. Shimada, Masatake* 9
Murata, Toshiaki 12 vs. Saito, Tsutomu* 12
Nagaoka, Takayuki* 7 vs. Fujiwara, Yuichirou 7
Nakamura, Genki 6 vs. Ikeuchi, Kazuhiro 6
Nakamura, Masato 9 vs. Doiuchi, Yasuhiro 9
Nakamura, Satoshi* 18 vs. Mori, Masaya* 18
Nakamura, Shuhei* 12 vs. Tomita, Kei 12
Nakamura, Tomoya 3 vs. Kawamura, Akihiro 3
Nakamura, Yusuke 12 vs. Fujita, Kenichi* 12
Nakano, Fumiki 12 vs. Ando, Kotaro* 12
Nakaoka, Takayoshi 6 vs. Kageyama, Taro 6
Nishino, Kenta 9 vs. Maruyama, Tomohiro* 9
Nishio, Yoshiaki 10 vs. Kuchii, Hideki 10
Nishioka, Kazuya 15 vs. Kawasaki, Hiroshi* 15
Niwa, Kohei 9 vs. Oota, Yusuke 9
Nobushita, Jun* 12 vs. Saito, Tomoharu* 10
Nohnishi, Keiichiro 15 vs. Fukata, Takamasa* 15
Nose, Koji* 12 vs. Kuge, Takuro 12
Noshiro, Kazuya 6 vs. Toyoshima, Masashi 6
Oguri, Fumiaki 15 vs. Ando, Reiji* 15
Ohsumi, Keigo 6 vs. Sogabe, Ippei 6
Okabe, Takahiro 6 vs. Doi, Fumiaki 6
Okamoto, Hiroki* 15 vs. Yamamoto, Nao* 15
Okamoto, Jin* 15 vs. Sekiguchi, Takatoshi 15
Okamoto, Takuya 3 vs. Sato, Akira 3
Onoda, Michihisa* 13 vs. Kageyama, Kiyotomo 13
Oota, Yusuke 9 vs. Niwa, Kohei 9
Otsubo, Yuji 10 vs. Otsuka, Kotaro 10
Otsuka, Kotaro 10 vs. Otsubo, Yuji 10
Saito, Tomoharu* 10 vs. Nobushita, Jun* 12
Saito, Tsutomu* 12 vs. Murata, Toshiaki 12
Sakai, Hideyuki* 12 vs. Akamatsu, Noriyuki 12
Sando, Masao 7 vs. Ando, Nobuhiro 8
Sasakawa, Tomohide* 18 vs. Anan, Go 18
Sasaki, Yusuke 9 vs. Hirabayashi, Kazuya* 9
Sasanuma, Kiyoshi* 12 vs. Furuta, Yuki* 12
Sato, Akira 3 vs. Okamoto, Takuya 3
Sato, Daisuke 6 vs. Horino, Keita 6
Sekiguchi, Takatoshi 15 vs. Okamoto, Jin* 15
Shiki, Kazumasa 9 vs. Fujita, Osamu* 9
Shimada, Masatake* 9 vs. Murase, Hiroshi 9
Shinohara, Tetsuya 15 vs. Usami, Yukihiro 15
Shiraki, Takahiro 9 vs. Takano, Yasuhiro 9
Sogabe, Ippei 6 vs. Ohsumi, Keigo 6
Suzuki, Yasutomo 6 vs. Uehara, Kunihiro 6
Tachibana, Satoshi 9 vs. Endo, Tadashi 9
Takano, Yasuhiro 9 vs. Shiraki, Takahiro 9
Takao, Fumiaki 9 vs. Ito, Tai 9
Tomita, Kei 12 vs. Nakamura, Shuhei* 12
Toyoshima, Masashi 6 vs. Noshiro, Kazuya 6
Tsukamoto, Toshiki* 13 vs. Itadani, Eisaku* 13
Uehara, Kunihiro 6 vs. Suzuki, Yasutomo 6
Usami, Yukihiro 15 vs. Shinohara, Tetsuya 15
Wada, Yuta 12 vs. Chuma, Yu* 12
Watanabe, Hiroto* 15 vs. Ikeda, Tsuyoshi 15
Watanabe, Takeshi 3 vs. Akimoto, Shinichi 3
Yamada, Yoshiharu 15 vs. Higashino, Masayuki* 15
Yamahara, Toshihisa 9 vs. Arita, Ryuichi* 9
Yamakawa, Youichirou 15 vs. Kanayama, Daisuke 15
Yamamoto, Nao* 15 vs. Okamoto, Hiroki* 15
Yamazaki, Yudai 15 vs. Abe, Kazufumi* 15
Yuasa, Kentaro 9 vs. Hirose, Daisuke 9
Yun, Suhan 9 vs. Iwata, Mitsuhiro 9


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT