Grand Prix - Tokyo Results

Pro Tour - New York Qualifier
May 3 - 5, 1997

Place    First Name    Last Name  Prize Money

1      Kenichi     Fujita    $1,700.00 
2      Toshiki     Tsukamoto  $1,200.00 
3-4     Yoshiyuki    Tsuruta   $600.00  
3-4     Yoshikazu    Ishii    $600.00  
5-8     Goro       Matsuo    $375.00  
5-8     Masami      Ibamoto   $375.00  
5-8     Satoshi     Nakamura   $375.00  
5-8     Takashi     Niwa     $375.00  
9      Kazuyuki     Momose    $250.00  
10     Takayuki     Tanikawa   $250.00  
11     Kentaro     Miura    $250.00  
12     Yoshikazu    Saito    $250.00  
13     Yoshitake    Yamamura   $250.00  
14     Masatake     Shimada   $250.00  
15     Yuuichi     Taguchi   $250.00  
16     Koichiro     Maki     $250.00  
17     Shinichi     Morita    $150.00  
18     Masahiro     Kiuchi    $150.00  
19     Takeshi     Hatori    $150.00  
20     Makoto      Yamada    $150.00  
21     Shin       Furuya    $150.00  
22     Mitsutoshi    Kitada    $150.00  
23     Yann       Desnoues   $150.00  
24     Masayuki     Hamasaki   $150.00  
25     Itaru      Ishida    $150.00  
26     Rei       Hashimoto  $150.00  
27     Kazuhiro     Ishibe    $150.00  
28     Tatsuaki     Ishida    $150.00  
29     Daisuke     Hikichi   $150.00  
30     Ryuichiro    Ohyama    $150.00  
31     Shogo      Sasaki    $150.00  
32     Tatsuhiko    Hiura    $150.00  
33     Naoto      Akita          
34     Kouji      Yukuhisa        
35     Tsuyoshi     Shiwaku         
36     Isao       Takahashi        
37     Hiroshi     Emoto          
38     Eisaku      Itadani         
39     Kentaro     Sasahara        
40     Daisuke     Iwata          
41     Manabu      Furuoka         
42     Yasutoshi    Matsumoto        
43     Akihisa     Tabei          
44     Kazuma      Tsuchiya        
45     Daisuke     Kanno          
46     Takuji      Kiribuchi        
47     Eric       Linsely         
48     Yasuko      Yamada         
49     Walter      Krumholz        
50     Go        Endo          
51     Shintaro     Matsuki         
52     Satoshi     Ozaki          
53     Tomokiyo     Noguchi         
54     Noriyuki     Kawachi         
55     Michikazu    Kouno          
56     Masamichi    Ikeda          
57     Youichi     Nakamura        
58     Kazuaki     Arahori         
59     Ken       Miyagi         
60     Masaki      Hayakawa        


© 1995-2003 Wizards of the Coast, Inc., a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
Wizards is headquartered in Renton, Washington, PO Box 707, Renton, WA 98057.

PRIVACY STATEMENT